13. kongres českých dětských lékařů a sester

3. 10. 2018

Ve dnech 13. – 15. 9. 2018 se naše divize ORL a ZT zúčastnily 13. kongresu českých dětských lékařů a sester, který pořádala Česká pediatrická společnost ve spolupráci s Odbornou společností praktických dětských lékařů a se Sdružením praktických lékařů pro děti a dorost. Třídenní kongres přinesl nové poznatky z pediatrie a příbuzných oborů. V průběhu kongresu se uskutečnily i čtyři plenární sekce s prestižními řečníky – prof. Cyril Höschl,   prof. Martin Wabitsch z Ulmu, prof. Wieland Kiess z Lipska a prof. Ludmila Podracká z Detskej kliniky z Bratislavy. Součástí kongresu byly i plenární přednášky zaměřené na dětskou hematologii, onkologii, leukémii a moderní metody v diagnostice dětských anémií.

Za divizi ORL měl přednášku MUDr. Daniel Groh, FortMedica s.r.o. „Současné trendy při výkonech na adenotonsilární tkáni“ , přednáška byla zaměřena hlavně na provádění těchto výkonů plasmovou koblací. Zájem o přednášku byl značný, v závěru proběhla hojná diskuze s lékaři.

Na našem výstavním stánku divize ZT představila ultrazvukové přístroje značky ALOKA-HITACHI typ Arietta 60 a Arrieta 70. V průběhu celého kongresu jsme měli možnost se setkat s našimi stávajícími klienty a seznámit se i s novými lékaři z tohoto oboru. Zaznamenali jsme velký zájem návštěvníků na našem výstavním stánku s našimi vystavenými ultrazvukovými přístroji značky ALOKA-HITACHI.

 

Divize ORL a ZT