21. ročník Colours of Sepsis

21. 2. 2019

Ve dnech 29. 1. – 1. 2. 2019 se v prostorách Hotelu Clarion Ostrava konal již 21. ročník Colours of Sepsis Ostrava, který má postgraduální charakter a je určen lékařům a sestrám, kteří se zabývají intenzivní péčí. Organizátorem akce je SANOPHRAM CZ v těsné spolupráci s Klinikou anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a Oddělením pediatrické intenzivní a resuscitační péče Kliniky dětského lékařství Fakultní nemocnice v Ostravě.

Součástí konference bylo 6 postgraduálních kurzů sester v intenzivní péči a 16 sympozií „Aktuality v dětské intenzivní péči“. Program akce je připravován v úzké spolupráci s předními odborníky ČLS JEP, SLS a Výukového pracoviště Intenzivní medicíny IPVZ v Ostravě. Předsedou organizačního výboru je MUDr. Roman Kula, CSc. Akce se koná pod záštitou Fakultní nemocnice v Ostravě, Česko-Slovenského fóra pro sepsi a také pod záštitou odborných lékařských společností ČLS JEP a SLS a dalších významných institucí..

Cílem kongresu bylo setkání všech lékařských a nelékařských pracovníků, pracujících na akutních lůžkách (ARO, JIP), podpora mezioborové spolupráce a výměna vzájemných zkušeností a poznatků v této problematice.

Promedica se konference účastnila jako vystavovatel. Na našem stánku jsme prezentovali divizi Léčba ran a Intenzivní medicína.

Divize léčby ran zde prezentovala široké portfolio materiálů Smith & Nephew. Největší zájem byl o plošné krytí, krytí na IV. vstupů a jako velké pozitivum bylo hodnoceno ucelení sortimentu pro léčbu ran, které bylo doplněno o podtlakovou terapii Renasys a Pico.

Divize intenzivní medicíny  prezentovala speciální zdravotnický materiál pro JIP a ARO. Největší zájem byl o systém hrudní drenáže SINAPI, kdy v současnou chvíli v nabízené kategorii pokrýváme 60 % trhu.

Letošního ročníku se zúčastnilo 1737 účastníků z řad lékařů a sester. Mezi návštěvníky bylo velké množství našich stálých klientů, kteří s sebou přivedli na stánek nové klienty a nám tak vznikají nové příležitosti a možnosti na rozvoj spolupráce.

Divize LR a IM