Česká ORL akademie

30. 10. 2018

Divize ORL se účastnila  pátého ročníku České ORL akademie, který se konal v Mikulově ve dnech 12. a 13. října 2018. Akademie se účastnili nejen rezidenti ve specializační přípravě, ale také lékaři, kteří si chtěli zopakovat a rozšířit své znalosti diskutované problematiky prezentovaných témat. České ORL akademie se účastnilo asi 150 lékařů.

 

Kongres se konal pod záštitou Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FN u sv. Anny a LF MU v Brně. Odborný garant kongresu byl přednosta kliniky MUDr. Břetislav Gál, Ph.D.

Účast na této konferenci a zájem o naše produkty by nám měl pomoci k dalšímu obchodnímu rozvoji a rozšíření spolupráce také s mladými lékaři.

 

Divize ORL