Implantace Jarvik v IKEMu

5. 9. 2018

Ve čtvrtek 23. 8. naše divize IRK poskytovala podporu při implantaci dlouhodobé levostranné mechanické srdeční podpory JARVIK 2000 na IKEMu. Jedná se o jedinečnou srdeční pumpu, která poskytuje pacientům, jejichž levá komora srdeční je v terminální fázi srdečního selhání, podporu krevního oběhu a je schopna zcela převzít funkci levé komory při jejím úplném selhání. Takto mají pacienti s prakticky nefunkční čerpací funkcí vlastního srdce možnost přežít. Srdeční podpora JARVIK 2000 je certifikována pro zajištění pacientů do doby, než se nalezne vhodný dárce srdce k transplantaci, může však poskytovat podporu na dožití a v určitém malém procentu případů dojde při mechanické srdeční podpoře k obnovení srdeční funkce, tak, že jejich srdce začne opět vykonávat samo v dostatečné míře svou čerpací funkci a další mechanická podpora již není potřeba.

PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. nabízí jako jediná v České republice srdeční podporu, která má napájecí kabel připojený za uchem (postaurikulárně) do naimplantovaného konektoru. Tento koncept je oproti konkurenci, která má napájecí kabel vyveden z břišní oblasti (abdominálně), výhodu především v mnohem nižším procentu výskytu infekcí v oblasti vývodu kabelu z těla. Dochází zde také mnohem méně k mechanickému namáhání napájecího kabelu a tedy i k minimálnímu riziku poškození kabelu a navíc postaurikulární kabel umožňuje pacientům plavání a možnost potopení se pod vodní hladinu.

Celá operace byla ojedinělá a vyžadovala pečlivou přípravu. Vzhledem ke zhoršujícímu se zdravotnímu stavu pacienta však bylo na celou přípravu pouze pět dní, včetně víkendu. Naše divize zajišťovala jak dodávku samotné srdeční podpory, tak také instrumentárií, které jsou k implantaci zapotřebí. Dále jsme zajišťovali odbornou podporu operačnímu týmu a to přítomností proktora profesora MUDr. Massima Massetiho z Říma, který je vedoucím kardiovaskulárního centra University  Polyclinic Agostino Gemelli a dále také zástupce firmy JARVIK Davea Thomase z USA, který je obchodním manažerem společnosti JARVIK.

Samotné operaci předcházelo důkladné školení zdravotnického personálu a to jak personálu z operačního sálu, tak také sestřiček a lékařů, kteří se o pacienta aktuálně starají na kardiochirurgické RES, dále těch, kteří jej budou opatrovat na kardiochirurgické JIP a také personál, který bude pacienta propouštět do domácího ošetřování a který jej bude v předem daných časových intervalech také kontrolovat v ambulantní péči.

Operace začala ve čtvrtek v 8:00 přípravou pacienta na operačním sále. Samotný výkon odstartoval v 9:00. Na pacientovi pracovali najednou čtyři operatéři, kdy v jednu chvíli byl připravován konektor připevněný k lebeční kosti a  zároveň byl pacient napojován na mimotělní oběh a dále vytvářen a připravován přístup v hrudníku a na srdci pro samotné zavedení mechanické srdeční podpory do srdce. Tato příprava zabrala zhruba hodinu. Dalších asi 45 min. byla implantována a přišívána samotná srdeční podpora, která byla ještě před zavedením do srdce připravována a testována. Zbytek času zabralo uzavírání operačních ran, odpojování pacienta z mimotělního oběhu a nastavování parametrů JARVIK. Po 3,5 hodinách byl pacient převezen na KCH RES.

Operaci prováděli prof. MUDr. Ivan Netuka, Ph.D. přednosta Kliniky kardiovaskulární chirurgie a Doc. MUDr. Jiří Malý, Ph.D. zástupce přednosty pro vědu a výzkum, vedoucí Operačních sálů se svými asistenty pod vedením prof. Massima Massetiho. Kromě chirurgů bylo na sále mnoho dalšího personálu, bez kterého by operace nemohla probíhat – anesteziologové, perfuzionisté, echokardiografisté, instrumentářky a obsluhující sestřičky.
Pacient byl ještě ten den po operaci probuzen z umělého spánku, extubován – odpojen od dýchacího přístroje a aktuálně se jeho stav pomalu zlepšuje. Věříme, že JARVIK 2000 mu poskytne podporu pro jeho další plnohodnotný život.

Divize IRK