Seminář – Prevence a léčba dekubitů

15. 4. 2019

Poslední březnový pátek zorganizoval PROMEDICA INSTITUT s.r.o. pro divizi Léčba ran společnosti Promedica v příjemném prostředí nového hotelu D1 v Ostrovačicích odborný seminář s tématem Prevence a léčba dekubitů, léčivá moc vlhké terapie. Program přednášek byl postaven především na pacientských kazuistikách a léčivých účincích nových materiálů. Na závěr akce proběhla velmi živá diskuse.

Všichni dotazovaní účastníci se pochvalně vyjádřili jak o obsahu semináře, tak o organizaci akce jako takové. Odborným garantem byl prof. MUDr. Vladimír Krass Ph.D. Na seminář se registrovalo 65 účastníků z řad nelékařských zdravotnických pracovníků a 9 lékařů. Akce byla zařazena do celoživotního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků Českou asociací sester a Českou lékařskou komorou byla udělena akreditace vzdělávací akce lékařů a ohodnocena 3 kredity.

Proběhlo celkem 6 přednášek, na kterých se prezentovalo 5 přednášejících.

Divize Léčba ran