Workshop s tématem Ultrasonografická Elastografie

1. 3. 2019

21. 2. 2019 se v Hotelu Golf v Praze uskutečnil první ročník semináře, který se zabýval tématem Ultrasonografická elastografie.

Dopolední část programu byla věnována teoretickým přednáškám MUDr. Kukulského, který je aplikačním specialistou společnosti HITACHI. Dále naši žádost o prezentaci svých zkušeností s elastografií přijali prim. MUDr. Dvořák z Krajské Nemocnice Liberecs přednáškou na téma SHW v klinické praxia MUDr. Hejda z Fakultní Nemocnice Plzeň s přednáškou na téma Využití RTE v klinické praxi.

Po teoretické bloku a krátkém občerstvení byl pro účastníky připraven odpolední praktický workshopna třech našich ultrazvukových přístrojích typu HITACHI Arietta 70 a HITACHI Arietta 850, ve kterém si účastníci mohli vyzkoušet oba typy elastografie: ShearWaveelastografii, která je metodou budoucnosti pro neinvazivní vyšetření stupně fibrózy jater a RealTime elastografii, u níž se elastické vlastnosti tkání určují na základě rozdílu UZ signálu před a po kompresi tkáně.

Jsme velmi potěšeni plnou obsazeností semináře lékaři z České republiky i Slovenska. Pevně věříme, že získané vědomosti a dovednosti, jak z teoretické, tak praktické části jim budou přínosem a pomocí při elastografickém vyšetření pacientů.

Divize Zdravotnické technologie