XVII. celostátní kongres Léčby ran s mezinárodní účastí v Pardubicích

4. 2. 2019

Ve dnech 24.1. – 25.1. 2019 se konal XVII. celostátní kongres s mezinárodní účastí  – Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů.  Kongres se již tradičně konal v prostorách pardubické univerzity,  pod záštitou České společnosti pro léčbu ran,  ve spolupráci s Fakultou zdravotnických studií Univerzity Pardubice a Pardubickou nemocnicí, nemocnice Pardubického kraje a.s.  Na akci srdečně pozval všech 2230 účastníků pan prim. MUDr. Ivo Bureš z geriatrického oddělení Pardubické nemocnice.

Kongres byl určen pro lékaře z praxe, chirurgy, dermatology, geriatry, diabetology, internisty a lékaře ostatních oborů, kteří se zabývají léčbou rány. Dále pro sestry jak z ambulantních i lůžkových zařízení, tak domácí péče.

Okruhy přednášek byly nové poznatky v problematice léčby ran, nové materiály, atypické postupy, infekce v ráně, debridement, onemocnění periferních cév jako etiol. faktor-chirurgické a konzervativní řešení, chronická žilní insuficience, dekubity, diabetická noha, popáleniny a faktory ovlivňující hojení ran.

Letos poprvé zde divize Léčba ran zde prezentovala široké portfolio materiálů Smith &Nephew. Plošné krytí a podtlakovou terapii, na kterou byla celá prezentace na této konferenci zacílena. Na stánku byly vystaveny veškeré přístroje: Renasys, Pico, Versajet a materiály k podtlakové terapii. Probíhaly zde workshopy a diskuze ohledně podtlakové terapie.

Velký zájem vyvolal i revoluční zobrazující přístroj MolecuLight s patentovanou technologii vytvořenou společností MolecuLight Inc.

Mohly jsme se pochlubit reprezentujícím stánkem, mnoha novinkami, báječnou atmosférou na stánku, profesionálním přístupem a ohromným nadšením, které po celou dobu konference bylo vnímáno

a pozitivně  hodnoceno těmi, kdo na našem stánku strávili čas a věnovali nám návštěvu a svůj zájem o naše materiály.

Divize Léčba ran