Poděkování obchodním partnerům

25. 1. 2019

Vážení obchodní partneři,

v roce 2018 jsme opět předčili již tak vysoko posazenou laťku. Podařilo se nám dosáhnout excelentních výsledků a ročního obratu společnosti více než 2,8 mld. Kč.

Tohoto úspěchu si pokorně vážíme a plně si uvědomujeme, že jsme jej dosáhli v první řadě i díky spolupráci s vámi. Tímto bych vám rád jménem celé společnosti poděkoval za projevenou důvěru a těším se na další spolupráci.

 

Pavel Hanuš
Generální ředitel