Intervenční radiologie a kardiologie - Promedica

Intervenční radiologie a kardiologie

Dodáváme vysoce specializované produkty pro obory intervenční kardiologie, radiologie a kardiochirurgie. Jsme exkluzivním distributorem portfolia společností Abiomed, Jarvik a Angiodynamics pro ČR. Naším hlavním a dlouholetým partnerem pro kardiochirurgické a kardiologické produkty je inovativní společnost Medtronic. Poskytujeme rovněž odbornou podporu formou edukačních klinických seminářů a tréninků, nabízíme individuální zaškolování odborných pracovníků na daných pracovištích a také vzdálenou telefonickou podporu.

V našem portfoliu jsou produkty Impella od společnosti Abiomed zajišťující krátkodobou mechanickou srdeční podporu v levostranném i pravostranném provedení. Nabízíme také produkty značky Jarvik pro dlouhodobou srdeční podporu. Dále je k dispozici celá řada specializovaných katétrů, setů a systémů pro kardiologii a kardiochirurgii.

Portfolio produktů:

Abiomed

Produkty zajišťující krátkodobou mechanickou srdeční podporu.

Impella má certifikaci systému, jak FDA, tak CE Mark v indikaci kardiogenního šoku, a to jak po kardiochirurgickém výkonu, tak i po akutním infarktu myokardu i facilitované koronární intervence. Nabízíme jak levostranné tak i pravostranné krátkodobé srdeční podpory.

Výkon těchto podpor v závislosti na modelu začíná na 3.7 litrech za minutu a končí na více než 5ti litrech za minutu s možností automatické nebo manuální regulace otáček.

 • Impella CP, Impella 5.0, Impella RP

Jarvik

Produkty zajišťující dlouhodobou levostrannou srdeční podporu a jejich využití je indikováno jako Bridge to Transplant (most k transplantaci), Bridge to Recovery (most k zotavení) a Destination Therapy (cílová terapie). Srdeční podpory Jarvik poskytují výkon více jak 8 litrů za minutu a umožňují proplachování aortální chlopně pravidelným snižováním otáček, což výrazně redukuje riziko vzniku sraženiny (trombózy).

Jarvik 2000:

 • JHI-001 typ s postaurikulárním vodičem, který výrazně snižuje riziko infekce,
 • JHI-002 typ s abdominálním vodičem

Angiodynamics

 • angiografické katétry
 • mikropunkční sety
 • trombolytické katétry
 • hemodializační katétry
 • venózní porty a jejich příslušenství
 • periferně zaváděné centrální katétry (PICCy)

Medtronic

Nabízíme široké portfolio produktů pro koronární intervence v kardiologii a angiologii a dále v kardiochirurgii poskytujeme  produkty používané při operacích srdce, chlopenní náhrady a mimotělní oběhy:

 • dilatační balonkové katétry
 • koronární stenty
 • diagnostické katétry
 • diagnostické a vodicí dráty
 • aspirační katétry
 • stentgrafty
 • transkatétrové aortální chlopně s příslušenstvím
 • chirurgické aortální a mitrální chlopně
 • trikuspidální a mitrální prstence
 • bioprotézy aortálního kořene
 • embolické protekce
 • mechanické stabilizéry a polohovače srdce
 • kanyly
 • radiofrekvenční ablační systémy
 • punkční sety
 • perfuzní sety
 • oxygenátory
 • mimotělní oběh s příslušenstvím

Informační materiály

Brožura Impella
Brožura Impella
Brožura Impella 2
Brožura Impella 2
Brožura Jarvik
Brožura Jarvik

Máte nějaké dotazy?

Kam dál?

Dezinfekce a sterilizace

 • Dezinfekce rukou
 • Dezinfekce kůže a sliznic
 • Dezinfekce operačního pole
 • Dezinfekce nástrojů
 • Dezinfekce ploch

Diabetologie

 • Glukometry
 • Testovací proužky
 • Software pro glukometry

Diagnostika

 • Analyzátory
 • Reagencie
 • Odběrové systémy
 • Spotřební materiál

Hygienický program

 • Hygienické ručníky
 • Ubrousky
 • Držáky na papír

Intenzivní medicína

 • Uzavřený odsávací systém
 • Pomůcky pro péči o dutinu ústní
 • Ohřívač infúzních a transfúzních přípravků

Intervenční urologie a Venózní terapie

 • Endourologie
 • Ostatní Urologie
 • Všeobecná chirurgie
 • Urodynamika
 • Pro muže
 • Pro ženy

Léčba ran

 • Antiseptická krytí
 • Podtlaková terapie
 • Materiály se stříbrem
 • Pěnová krytí

Operační program

 • Operační sety
 • Operační oblečení a pláště
 • Integuseal - mikrobiální zámek
 • Čepice a ústenky
 • Chirurgické kartáčky

ORL – otorinolaryngologie

 • Plasmová koblace
 • Nosní pooperační tamponády
 • Diagnostické přístroje
 • Lasery

Ortopedie

 • Totální endoprotézy
 • Traumatologie
 • Arthroskopie
 • Technologie Visionaire

Pharma

 • Infuze ve vacích s vysokou odolností a delší expirací
 • Parenterální výživy
 • Fyziologické roztoky

Spotřební zdravotnický materiál

 • Infúzní a transfúzní technika
 • Injekční technika
 • Periferní žilní kanyly
 • Kompletní sortiment rukavic

Technologie Visionaire

 • Technologie s potenciálem
 • zlepšit klinické výsledky
 • TEP kolenního kloubu

Zdravotnické technologie

 • RTG technika – DR / CR / Analog
 • Ultrazvukové přístroje
 • Komplexní dodávky
 • Veterinární technika