Compliance skupiny PROMEDICA

Společnost PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. (PPG) má zaveden Criminal Compliance
Program (CCP), tj. komplexní systém interních firemních opatření a postupů pro prevenci, detekci a reakci na případná trestněprávní či neetická jednání. CCP je součástí firemní kultury.

PPG prohlašuje, že vždy vykonává svou činnost v plném souladu se všemi právními předpisy a vnitřními předpisy, jakož s etickými požadavky, a to také od všech osob přísně vyžaduje.

PPG zastává nulovou toleranci k trestné činnosti.

Základem CCP jsou Kodex Criminal Compliance PROMEDICA a Etický kodex.

Odpovědnými osobami pro CCP jsou Compliance officer, Externí ombudsman a vedoucí zaměstnanci.

Formulář