ZAP Surgical - Promedica

ZAP Surgical

V dnešním dynamickém světě medicíny a technologií se neustále objevují nové a inovativní způsoby léčby. Jedním z takových průlomů v oblasti stereotaktické radiochirurgie je technologie ZAP X. Tento pokročilý systém nabízí pacientům s léčbou onemocnění hlavy a krku nový přístup k léčbě. ZAP X je inovativní řešení, společnost Promedica je velmi hrdá, že může být novým distributorem této technologie a tím přispět ke zlepšení zdravotnictví v České republice.

 • Tento systém nepracuje na bázi radioizotopů a dokáže zacílit na ložisko s velkou přesností a minimálním zatížením okolních tkání.
 • Vzhledem k integrovanému stínění odpadají náklady na výstavbu betonových bunkrů i náklady na infrastrukturu.
 • Tato metoda pokročilé radioterapie by v budoucnu mohla vést k zvýšení kvality a dostupnosti cílené léčby Vašich pacientů.

Co dělá ZAP X revolučním?

ZAP X se odlišuje od tradičních stereotaktických radiochirurgických systémů díky několika klíčovým prvkům:

 • Eliminace použití kobaltu: ZAP X využívá novou technologii, která nepracuje na bázi radioizotopů, čímž usnadňuje provoz a snižuje náklady.
 • Systém stínění: Tento stroj je vybaven sofistikovaným integrovaným systémem stínění, díky kterému odpadají náklady na externí stínění a s tím spojené nutné stavební úpravy a je možno jej snadno integrovat do stávajících prostor nemocnic a zdravotnických zařízení.
 • Přesné cílení: systém dokáže zacílit na ložisko s velkou přesností a minimálním zatížením okolních tkání, což je zásadní pro léčbu oblasti hlavy a krku, kde je důležité chránit citlivé struktury.

Výhody pro pacienty:

ZAP X přináší řadu výhod pro pacienty podstupující stereotaktickou radiochirurgii v oblasti hlavy a krku:

 • Vyšší přesnost: Díky sofistikovaným navigačním systémům a preciznímu zaměření dosahuje ZAP X vyšší přesnosti při ozařování léze, což minimalizuje poškození okolních zdravých tkání.
 • Rychlost: Systém ZAP X umožňuje rychlou a efektivní léčbu, což zkracuje celkovou dobu zákroku a snižuje nepohodlí pro pacienta.
 • Nízké riziko komplikací: Díky šetrnému přístupu k okolním tkáním snižuje ZAP X riziko nežádoucích vedlejších účinků a komplikací.
 • Vyšší komfort pacienta při zákroku: Díky otevřeným průzorům a fixaci pomocí masky zvyšuje komfort pacienta v průběhu aplikace dávky. 

ZAP X představuje průlomovou technologii v oblasti stereotaktické radiochirurgie pro hlavu a krk. Tato inovativní a bezpečná metoda léčby, kterou může společnost Promedica zprostředkovat, posouvá medicínu vpřed a přináší nové možnosti pacientům v České republice.


Promo akce v tomto roce v ČR

 • XV. Ročník multioborového neurochirurgického radiodiagnosticko rehabilitačního sympozia

  arrow

  19.-20. 1. 2024, Velké Karlovice

  Stránky akce ZDE.

 • Konference radiologických fyziků v medicíně 2024

  arrow

  29.-31. 5. 2024, Bystřice nad Pernštejnem

  Stránky akce ZDE.

 • 19. Konference Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky (SROBF), Plzeň

  arrow

  20.-21. 6. 2024, Ostrava

  Stránky akce ZDE.

 • Národní kongres ČNCHS

  arrow

  20.-22. 11. 2024

 • Brněnské onkologické dny MOU

  arrow

  23. – 25. 10. 2024, Brno

  Stránky akce ZDE.

Promo akce v tomto roce v zahraničí

 • ESTRO Glasgow

  arrow

  3.-7. 5. 2024, Glasgow

  Stránky akce ZDE.

 • EANS Sofie

  arrow

  13.-17. 10. 2024, Sofie

  Stránky akce ZDE.

ZAP

Společnost ZAP Surgical, stejně jako my, je přesvědčena, že platforma ZAP-X definuje budoucnost radiochirurgie mozku.

Novinky

 • Podepsání spolupráce se společností ZAP Surgical

  arrow

  V červnu 2023 jsme podepsali se společností ZAP Surgical exkluzivní distribuční smlouvu.

  Přečtěte si celou zprávu ZDE.

Máte nějaké dotazy?

Kam dál?

Aktuality

Čerstvě založeno….na dlouholetých zkušenostech…PROMEDICA INSTITUT

 • Vážení obchodní partneři,
 • naše společnost se za poslední roky výrazně proměňuje a rozvíjí. Celkem symbolicky se v 25. roce svého působení pouštíme do nové oblasti, která nám ovšem není cizí. Do oblasti vzdělávání zdravotníků, která, jak pevně věříme,  vytvoří ještě více prostor pro vzájemné partnerství s našimi klienty. V rámci mentality udržitelného rozvoje chceme jít cestou přidané hodnoty zákazníkovi, neboť podmínkou rozvoje je zachování možností rozvoje…tento rozvoj je mimo jiné definován projektem PROMEDICA INSTITUT.
 • PROMEDICA INSTITUT je VZDĚLÁVACÍ A PORADENSKÁ INSTITUCE, která poskytuje zdravotníkům přístup k moderním technologiím a inovativním postupům léčby v širokém spektru zdravotnických oborů. Za PROMEDICA INSTITUTEM stojí silný partner v podobě naší společnosti PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. - největšího nezávislého distributora v českém zdravotnictví. Díky tomu máme přehled a víme, co zdravotníci skutečně potřebují a ocení.
 • Věřím, že nás nová oblast naplní další chutí do práce a podpoří v plnění našeho poslání, neboť jak tvrdíme v logu institutu, „znalosti zachraňují“
 •  
 • S úctou
 •  
 • Ing. Vladimíra Horváthová
 • Ředitelka lidských zdrojů a Compliance pověřena řízením PROMEDICA INSTITUTU

Divize

Úvod

GDPR

 • „PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ"

 • Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“)

  1. Správce osobních údajů
 • Společnost PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s., Juárezova 17, Praha 6 IČ: 25099019, DIČ: CZ25099019 (dále jen „správce“) Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

  1. Rozsah zpracování osobních údajů
 • Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

  1. Zdroje osobních údajů
 • Přímo od subjektů údajů (e-maily, telefon, chat, webové stránky, kontaktní formulář na webu, sociální sítě, vizitky aj.).

 • Veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam apod.).

  1. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování
 • Adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace).

 • Popisné údaje (např. bankovní spojení).

 • Další údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 • Údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (zpracování fotografií, použití osobních údajů za účelem personálních řízení aj.).

  1. Použití osobních údajů
 • Použití osobních údajů je vždy v souladu s důvodem jejich shromáždění nebo z důvodů jiných právních nároků.

  1. Doba zpracování osobních údajů
 • V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu správce či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

  1. Zabezpečení osobních údajů
 • Správce dbá na zabezpečení osobních údajů. Osobní údaje jsou chráněny před neoprávněným použitím, přístupem či prozrazením.

  1. Změny prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů
 • Společnost PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s., Juárezova 17, Praha 6 IČ: 25099019, DIČ: CZ25099019 si vyhrazuje právo příležitostně toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů aktualizovat. U každé revize bude uvedeno datum „poslední aktualizace“.

  1. Kontakt
 • Dotazy k ochraně osobních údajů směřujte na níže uvedené kontakty:

 • E-mail: gdpr@promedica-praha.cz

Stáhnout GlukoContro pro Lékaře Windows 10

Stáhnout GlukoContro pro Lékaře Windows XP

Stáhnout GlukoContro pro Pacienty Windows 10

Stáhnout GlukoContro pro Pacienty Windows XP

Inovace

Kariéra

Kontakty

Mise: Splněné přání

O nás

Partneri

Stáhnout katalog

Světový den monitoringu diabetu

Compliance skupiny PROMEDICA

 • Společnost PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. (PPG) má zaveden Criminal Compliance
  Program (CCP), tj. komplexní systém interních firemních opatření a postupů pro prevenci, detekci a reakci na případná trestněprávní či neetická jednání. CCP je součástí firemní kultury.

  PPG prohlašuje, že vždy vykonává svou činnost v plném souladu se všemi právními předpisy a vnitřními předpisy, jakož s etickými požadavky, a to také od všech osob přísně vyžaduje.

  PPG zastává nulovou toleranci k trestné činnosti.

  Základem CCP jsou Kodex Criminal Compliance PROMEDICA a Etický kodex.

  Odpovědnými osobami pro CCP jsou Compliance officer, Externí ombudsman a vedoucí zaměstnanci.
 • Oznamování porušení CCP / Whistleblowing
 • Prohlášení skupiny PROMEDICA
 • Etický Kodex
 • CCP
 • Formulář

 • [contact-form-7 id="18570" title="Whistleblowing"]