Diagnostika - Promedica

Diagnostika

Spolupracujeme s mnoha zdravotnickými zařízeními a klinickými laboratořemi po celé ČR, kam dodáváme odběrové systémy, laboratorní přístroje a reagencie předních světových výrobců. Mezi naše partnery patří Roche Diagnostics, Siemens Healthcare a DiaSorin Czech, přední světoví výrobci diagnostických systémů pro biochemické a imunochemické analýzy, molekulární a tkáňovou diagnostiku a systémů na měření koagulace. Dále spolupracujeme s firmou Sysmex CZ, která je celosvětovým lídrem pro komplexní řešení v in vitro diagnostice, zejména v hematologii, na poli průtokové cytometrie a v močové analýze. Naším partnerem je i firma Dialab®, jejíž nabídka kompletně pokrývá celou laboratorní problematiku, a to jak preanalytickou fázi, tak laboratorní diagnostiku včetně speciálních metod.

Dodáváme celé spektrum diagnostických prostředků a služeb:

 • imunochemické, biochemické a močové analyzátory
 • reagencie pro biochemické, imunochemické a močové analyzátory
 • hematologické analyzátory
 • nátěrové a barvící automaty
 • digitální morfologie
 • koagulometry
 • pre- a postanalytické systémy
 • automatizované systémy pro PCR diagnostiku
 • přístroje pro automatizované barvení histologických preparátů
 • odběrové soustavy venózní, kapilární a arteriální krve, vzorků moči a slin

Máte nějaké dotazy?

Kam dál?

Dezinfekce a sterilizace

 • Dezinfekce rukou
 • Dezinfekce kůže a sliznic
 • Dezinfekce operačního pole
 • Dezinfekce nástrojů
 • Dezinfekce ploch

Diabetologie

 • Glukometry
 • Testovací proužky
 • Software pro glukometry

Hygienický program

 • Hygienické ručníky
 • Ubrousky
 • Držáky na papír

Intenzivní medicína

 • Uzavřený odsávací systém
 • Pomůcky pro péči o dutinu ústní
 • Ohřívač infúzních a transfúzních přípravků

Intervenční radiologie a kardiologie

 • Diagnostické katetry
 • Venózní porty
 • Periferně zaváděné centrální katetry PICC-y

Intervenční urologie a Venózní terapie

 • Endourologie
 • Ostatní Urologie
 • Všeobecná chirurgie
 • Urodynamika
 • Pro muže
 • Pro ženy

Léčba ran

 • Antiseptická krytí
 • Podtlaková terapie
 • Materiály se stříbrem
 • Pěnová krytí

Operační program

 • Chirurgické nástroje
 • Operační rukavice
 • Operační sety
 • Operační oblečení a pláště
 • Operační obuv
 • Integuseal – mikrobiální zámek

ORL – otorinolaryngologie

 • Plasmová koblace
 • Nosní pooperační tamponády
 • Diagnostické přístroje
 • Lasery

Ortopedie

 • Totální endoprotézy
 • Traumatologie
 • Arthroskopie
 • Technologie Visionaire

Pharma

 • Infuze ve vacích s vysokou odolností a delší expirací
 • Parenterální výživy
 • Fyziologické roztoky

Spotřební zdravotnický materiál

 • Infúzní a transfúzní technika
 • Injekční technika
 • Periferní žilní kanyly
 • Kompletní sortiment rukavic

Technologie Visionaire

 • Technologie s potenciálem
 • zlepšit klinické výsledky
 • TEP kolenního kloubu

Zdravotnické technologie

 • RTG technika – DR / CR / Analog
 • Ultrazvukové přístroje
 • Komplexní dodávky
 • Veterinární technika