Intenzivní medicína - Promedica

Intenzivní medicína

Dodáváme speciální zdravotnický materiál (SZM) pro oddělení ARO a JIP, který umožňuje kvalitní, bezpečnou a komfortní péči o kriticky nemocné pacienty. Zaměřujeme se na složení produktového portfolia tak, abychom umožnili co nejlepší prevenci VAP a jiných nozokomiálních nákaz.

Do našeho portfolia patří:

  • centrální žilní katétry
  • arteriální katétry
  • PMK s teplotním čidlem
  • uzavřený odsávací systém
  • hrudní sání
  • SZM k zajištění dýchacích cest a plicní ventilace
  • kyslíková terapie
  • ventilační okruhy, filtry
  • toaleta dýchacích cest, odsávaní
  • urologie – systém pro měření hodinové diurézy

Máte nějaké dotazy?

Kam dál?