10. ročník Video-semináře urologické kliniky FN a LF UK, Hradec Králové

14. 10. 2022

Dne 23. 9. 2022 se ve výukovém centru Fakultní nemocnice Hradec Králové uskutečnil již 10. ročník Video-semináře urologické kliniky FN a LF UK Hradec Králové, jehož byla Promedica součástí.

Den před akcí proběhl klasický odborně-diskuzní večer v restauraci Pivovarské domy, kde se probíraly body z oblasti urologie a přednášek připravených na následující den. Večerem účastníky prováděl přednosta urologické kliniky FN HK a odborný garant video-semináře Prof. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D.

Mezi hlavní témata kongresu patřila prezentace operační zkušenosti a nápady a inovace, které pomáhají při náročných urologických operací. Prezentována byla videa robotické chirurgie v urologii. Velice oblíbeným okruhem byly komplikace, případně jiné neočekávané události při operacích a metody, jak je zvládnout. Ovšem hlavním cílem celého kongresu jsou vždy především praktické zkušenosti z urologické operativy, indikace k výkonům a řešení komplikací.

Kongres byl hodnocen velmi kladně. Lékaři si předali cenné zkušenosti z praxe a již se těší na další ročník, stejně jako my.

Divize Intervenční urologie a Venózní terapie