12. Ostravský diabetologický den

5. 6. 2024

12. Ostravský diabetologický den, tradiční multioborová konference zaměřená na lékaře a sestry z terénních diabetologických pracovišť Moravskoslezského a části Olomouckého a Zlínského kraje,  se uskutečnila poslední květnový den v multifunkčním kulturním centru GONG Dolní oblasti Vítkovice.

V přednáškových blocích zaměřených na kardiovaskulární rizika diabetu, ischemii cévních mozkových příhod u diabetu, oční komplikace a další aktuální problematiky v oblasti úhrad, vystoupili přední reprezentanti odborných společností a renomovaných pracovišť. Za zmínku stojí tradiční vystoupení diabetologa prof. Haluzíka z pražského IKEM, kardiologa a lipidologa prof. Vráblíka z pražské VFN, prof. Karáska z FN Olomouc, vedoucí diabetologických center FN Ostrava Dr. Nagelové na téma zaměstnání vhodné pro diabetika a Dr. Homolové z Městské nemocnice Ostrava o možnostech biologické léčby hypercholestemie.

Zájem o konzultace na našem stánku byl nejen ze strany lékařů, ale i sester. Dotazy se týkaly především komunikace glukometru s aplikací pro mobilní telefony a propojení lékařského software s daty pořízené pacientem.

Jsme rádi, že jsme mohli podpořit skvěle připravenou vzdělávací akci, na které mají rok od roku stále stoupající účast nejen lékaři ale celé diabetologické týmy z nemocnic i soukromých praxí.

Divize Diabetologie