13. Plzeňský hematologický den

25. 9. 2023

Dne 22. září 2023 se pod záštitou FN Plzeň-ÚKBH pořádal 13. ročník hematologické konference. Akce se zúčastnilo 150 osob, byli přítomni pracovníci hematologických i biochemických pracovišť všech úrovní – vedoucí laboratoří, lékaři a další.

Dopolední program nabídl zajímavé poznatky a novinky v oblasti anémií, celou řadu kazuistik z morfologie nebo cytogenetického vyšetření nádorových buněk, byly diskutovány  také zajímavosti z oblasti hemostáze. Odpolední část byla věnována stále se více rozvíjející POCT problematice a široké diskusi.

Odborný garantem akce byla MUDr. Zdeňka Hajšmanová, zástupce přednosty pro hematologii ÚKBH. Naše Divize Diagnostika už patří mezi pravidelné účastníky konference.

Divize Diagnostika