18. Náchodské Mezioborové Dny

26. 10. 2023

Ve dnech 18. a 19. října 2023 se divize Diabetologie opět účastnila konference s názvem Náchodské Mezioborové Dny. Byl to již 18. ročník, který se tradičně konal v Hotelu U Beránka v Náchodě.

Akce se účastnilo na 200 lékařů a sester nejen ze společnosti EDUMED, ale také dalších pracovišť jak z Královéhradeckého kraje tak například i z Kardiologické kliniky FN Královské Vinohrady nebo FN Olomouc.

Kromě témat z oboru Diabetologie byla významná část letošního ročníku věnována první pomoci při život ohrožujících stavech a kardiopulmonální resuscitaci nejen ve zdravotnickém zařízení. Účastníci měli v rámci 2 workshopů možnost proniknout nejen do teorie, ale také si mohli vyzkoušet praktický nácvik  na resuscitačních modelech za pomoci PC techniky a automatizovaného externího defibrilátoru.

Společnost EDUMED s. r. o. která konferenci každoročně pořádá se postarala o velmi obsáhlý program na oba přednáškové dny a my jsme rádi, že jsme tohoto významného partnera mohli podpořit naší účastí na stánku s kvalitními a ověřenými glukometry Contour od společnosti Ascensia Diabetes Care.

Divize Diabetologie