2. Konference Diabetologie

22. 10. 2018

Divize Diabetologie ve spolupráci PROMEDICA INSTITUT uspořádala dne 5. 10. 2018 konferenci pro zdravotníky, konkrétně pro sestry z diabetologických ordinací.

Konference Diabetologie – byla zaměřena na motivaci pacienta z pohledu psychologa, výživového poradce a fyzioterapeuta. Celá akce byla zastřešena Českou asociací sester, sekce diabetologická pod vedením Bc. Vladimíry Havlové.

V rámci konference probíhal zajímavý program, vyplněn odbornými přednáškami, které si připravily PhDr. Tamara Hrachovinová s přednáškou – Motivace DM z pohledu psychologa, Mgr. Jana Eliášová s přednáškou – Strava při DM a Mgr. Eliška Vrátná, která přednesla význam fyzické aktivity a doporučení pro pacienty s DM.

V odpolední části se účastníci konference dočkali zahraničního hosta ze společnosti Ascensia Diabetes Care, paní Dagmar Salamun.  Společnost se zabývá zkvalitněním života diabetiků po celém světě a Dagmar přinesla poznatky o využitelnosti moderní technologie Contour Plus ONE a potažmo aplikace Contour Diabetes.

Odpolední část byla zakončena prezentací Bc. Hany Novákové, která účastnicím z řad diabetologických sester předala zkušenosti z praxe diabetologického centra v Jihlavě týkajících se čtení výstupů z glukometru.

Konference se zúčastnilo celkem 50 sester z celé České republiky, které měly možnost vyslechnout si celou řadu nových informací a zároveň si vyměnit zkušenosti z jednotlivých ambulancí.

Na závěr odborné sekce byly všem účastnícím předány certifikáty za účast na vzdělávací akci.

Věříme, že tato dobře provedená akce, je přínosem pro zdravotníky, kteří měli možnost strávit nejen příjemný den, ale načerpat mnoho zajímavých poznatků.

 

Zde se můžete podívat na záznam z akce: