24. Beskydský lékárnický slet

16. 5. 2024

Další akcí divize diabetologie byla účast na 24. Beskydském lékárnickém sletu, který uspořádala moravskoslezská pobočka České lékárnické komory. Nosným tématem letošního ročníku byla farmakoterapie v diabetologii.

Nejen že jsme byli požádáni o účast ve formě stánku, ale dohodli jsme s pořadatelem (jako jediní), na realizaci tří workshopů, kde jsme seznámili více jak 60 účastníků s prováděním správného měření glykémie glukometrem, optimálním prováděním selfmonitoringu glykémie, kvalitou našich glukometrů a podpůrnými aktivitami, které naše společnost prostřednictvím divize diabetologie během roku pro pacienty a odbornou veřejnost realizuje.

V bohatém odpoledním programu vystoupily také obě vedoucí ostravských diabetologických center. MUDr. Jitka Homolová z Městské nemocnice Ostrava Fifejdy se zaměřila na současný trend léčby s využitím prvního orálního semaglutidu (GLP1), jeho kardioprotektivních účinků a dalších pozitivních vlastností této molekuly při léčbě nejen diabetu.

MUDr. Radka Nágelová z Fakultní nemocnice Ostrava se v přednášce zaměřila především na technologie využívané v léčbě diabetu, včetně vzdálené komunikace při zajištění pacientských dat z glukometru, kontinuální monitorace glykémie, chytrých dávkovačů inzulínů a inzulínových pump, a především jejich hodnocení.

Naše vystoupení bylo pořadateli i účastníky workshopu hodnoceno velmi pozitivně. Byla naznačena možnost účasti na připravovaných akcích některých lékáren v rámci preventivních akcí, které se stále častěji v lékárnách napříč republikou realizují.

Divize Diabetologie