30. Slámovy ORL dny

19. 9. 2023

7. – 8. září 2023 proběhl jubilejní 30. ročník odborné konference Slámovy ORL dny. Akce byla pořádána MUDr. Karlem Slámou, Ph.D., přednostou Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku FZS UJEP v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.

KOnference se konala v historickém zámečku Větruše v Ústí nad Labem. Program byl zaměřený na otologii, hlavním tématem 30. ročníku byl vestibulární schwannom a tympanotomie pomocí exoskopu. Součástí programu byl také přímí přenos ušních operací, které prováděl MUDr. Jiří Skřivan CSc. a odborný komentář Doc. MUDr. Jan Bouček, Ph.D. z ORL kliniky FN Motol.

Na stánku jsme prezentovali plasmovou koblaci Smith+Nephew a novinku na trhu  otologický robotický operační systém Robotol.

Divize ORL a ZT