35. Mezikrajské dny klinické biochemie královéhradeckého, pardubického a jihočeského regionu

16. 6. 2017

Ve dnech 7. – 8.6.2017 se v hotelu K-Triumf Velichovky, zúčastnila  divize Diagnostiky 35. Mezikrajských dnů klinické biochemie královehradeckého, pardubického a jihočeského regionu. Pořadatelem této akce byla Oblastní nemocnice Náchod a.s.. Akce se zúčastnilo 97 odborníků, byli to lékaři, analytici a laboranti z mnoha laboratoří královehradeckého, pardubického a jihočeského regionu a 49 zástupců sponzorských firem.

Organizaci konference byla pověřena Mgr. Martina Vokatá z oddělení klinické biochemie Náchodské nemocnice ve spolupráci s Českou společnosti pro klinickou biochemii, úvodní projev přenesl předseda představenstva Oblastní nemocnice Náchod Ing. Zbyněk Chotěborský. Mezi nejvýznamnější přednášející patřil prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., Dr. h. c. z Ústavu klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové a čestný předseda odborné společnosti.

Na konferenci byly prezentovány přednášky z mnoha oblastí diagnostiky i mnoho firemních sdělení. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. se na stánku prezentovala jako moderní a spolehlivý partner pro zdravotnické laboratoře.

Divize Diagnostika