38. Mezikrajské dny klinické biochemie 2022

21. 6. 2022

Ve dnech 16. – 17. června 2022 proběhly v Jindřichově Hradci 38. Mezikrajské dny klinické biochemie 2022 (jihočeského, královehradeckého a pardubického regionu). Jedná se o jednu z nejstarších meziregionálních konferencí klinické biochemie na území České republiky, kdy první sympozium proběhlo v roce 1983 a my jsme rádi, že jsme jako vystavovatelé mohli být součástí.

Konference měla charakter postgraduálního vzdělávání a byla garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK. Odborným garantem sympózia byl ředitel Centrálních laboratoří Nemocnice České Budějovice, a.s. MUDr. Miroslav Verner a hlavním pořadatelem za Nemocnici  Jindřichův Hradec, a.s. byla primářka OKB MUDr. Ingrid Kadelová. Opravdovým „mozkem“ akce pak byla vedoucí laborantka OKB Bc. Martina Slámová.

Na konferenci se se diskutovala aktuální biochemická témata, stejně jako do klinické biochemie stále více pronikající téma umělé inteligence. Další přednášky se týkaly harmonizace mezi laboratorními obory a zazněla i prezentace, kde se hovořilo o digitalizaci. Mimo obecné přednášky, byly na seminářích prezentovány moderní metody používané v diagnostice poškození myokardu, screeningu onemocnění prostaty nebo vyšetření těhotných žen. Na semináři nechyběly kazuistiky, které jsou vždy příjemným zpestřením každého sympozia. I zde klinická biochemie jednoznačně a mnohdy zcela zásadně doplňuje celkové výsledky.

Mezikrajského semináře se historicky účastní vždy zejména pracovníci oddělení klinické biochemie ze třech krajů (regionů), které jsou uvedeny v názvu konference. Doplňují je vždy někteří významní přednášející z celé ČR, ale i pracovníci z dalších laboratorních oborů (hematologie, mikrobiologie nebo imunologie). Na semináři bylo přítomno během dvou dnů přibližně sto laboratorních pracovníků všech kategorií (lékaři, analytici a laboranti).

Divize Diagnostika