5. KRÁLOVÉHRADECKÝ PERIOPERAČNÍ DEN

4. 10. 2022

Dne 15. září 2022 se konal 5. Královéhradecký perioperační den, pod záštitou oddělení centrálních operačních sálů a sterilizace FN Hradec Králové. Místem konání bylo VÝUKOVÉ CENTRUM LF UK HK v areálu fakultní nemocnice. Odborným garantem akce byl MUDr. Vladimír Brzek, Ph.D., vedoucí lékař oddělení centrálních sálů a sterilizace FNHK.

Vzdělávací akce byla zaměřena na perioperační péči a nové poznatky z medicínských oborů. I když v regionu probíhá těchto akcí ročně více, každá z nich je důležitou díky jedinečnému obsahu přednášek každé z nich. A to si uvědomují i sestry, akce se pyšnila velkou účastí.

Odborný program zahájil svou přednáškou na téma Kochleární implantace, pan přednosta kliniky ORL FNHK, prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D.. Následoval blok přednášek například z oblasti operačních sálů, moderních trendů v přednemocniční péči, ale také MDR a další.

Promedica, zastoupena Lenkou Havrdovou z divize SZM a Ing. Dianou Jamborovou z divize OP, se zúčastnila jako jeden z devatenácti partnerů. Stánek stál strategicky v blízkosti vstupu do hlavního přednáškového sálu. Divize SZM prezentovala na stánku nesterilní vyšetřovací rukavice a spojovací hadičku s bezjehlovým vstupem, divize OP využila čas pro prezentaci operačních rukavic a sálové obuvi.

Akce nám pomohla upevnit obchodní vtahy se stávajícími zákazníky.

 

Divize Operační program

a divize Spotřební zdravotnický materiál