58. diabetologické dny Luhačovice

10. 5. 2022

Po dvouleté „covidové“ pauze měla Promedica prostřednictvím Divize Diabetologie opět možnost zúčastnit se největšího diabetologického kongresu v ČR  „58. diabetologické dny Luhačovice“, který se konal ve dnech 27. – 30. 4. 2022 pod záštitou České diabetologické společnosti.

Promedica se zúčastnila jako stříbrný partner a divize diabetologie předvedla pro lékaře již známé a zavedené glukometry společnosti Ascensia Diabetes Care spolu s aplikací do mobilního zařízení. Představení probíhalo formou prezentace na stánku přímo u vstupu do hlavního přednáškového sálu.

Kongresu se účastnilo na 500 diabetologů a 200 sester z celé ČR. Za Divizi Diabetologie jsme rádi, že byl opět projeven velký zájem o naše glukometry Contour Plus ONE a Contour Plus ELITE spolu s jejich příslušenstvím. Oba originální produkty s tou nejvyšší přesností v rámci měření hodnot glykémie přináší  další spokojené uživatele a vzrůstající prestiž oboru diabetologie.

Divize Diabetologie