59. Diabetologické dny v Luhačovicích

15. 5. 2023

59. Diabetologické dny v Luhačovicích se konaly ve dnech 26. 4. – 29. 4. v kulturním centru Elektra a Společenském domě Lázní Luhačovice, a.s.

Jde o největší vzdělávací akci oboru diabetologie, kterou pořádala spolu s Českou diabetologickou společnost ČLS J.E.Purkyně i partnerská Slovenská diabetologická společnost. Letošní ročník přilákal téměř 1400 účastníků.

Hlavní program byl zahájen 27. 4. v 8.30 hodin slavnostní znělkou, kterou složil zakladatel těchto dnů MUDr. Jindřich Šimurda.

Již od středečního odpoledne 26. 4., probíhala na obou uvedených místech, sympozia podpořená generálními sponzory. Za zmínku stojí velmi zajímavě historicky laděná část sympozia, k 100 letému výročí zahájení průmyslové výroby inzulínu v Evropě (Dánském království 1923).

Své bloky kromě hlavního vědeckého programu, měly i jednotlivé sekce České diabetologické společnosti. Technologická sekce se v minulosti zabývala především kontinuální monitorací glykémie, dávkováním inzulínu pomocí pomocí uzavřených hybridních smyček, výměnou zkušeností s těmito technologiemi u svých pacientů a novinkami v této oblasti. Letos poprvé byly prezentovány zkušenosti nabyté vyšetřováním očního pozadí na diabetickou retinopatii diabetologem, pomocí snímkování fundus kamerou. Klinické hodnocení takto pořízených snímků je pak svěřeno software (umělé inteligenci). Profesor Martin Prázný, předseda České diabetologické společnosti, prezentoval v přednášce s názvem „Screening diabetické retinopatie pomocí zdravotnického prostředku s umělou inteligencí Aireen poskytuje bezpečnou identifikaci pacientů vhodných pro vyšetření oftalmology“, výsledky, které ukázaly spolehlivost pro přijetí klinického rozhodnutí diabetologa v ambulanci, během pravidelné kontroly pacienta. Při tomto vyšetření není nutné pacienta podrobit rozkopávání očí, tak že preventivní vyšetření je rychlé, a pacienta v následujícím čase nijak neomezuje.

Kromě naší tradiční nabídky špičkových glukometrů Contour Plus Elite a ONE, a systému sledování výsledků z glukometrů pomocí aplikace Contour Diabetes v chytrých mobilních telefonech, s propojením na webovou aplikaci Gluco Contro Online, byla právě technologie Aireen prezentována na našem stánku. Kromě představování tohoto systému, jsme formou elektronických dotazníků, které jsme se zájemci o informace vyplňovali, zjišťovali možnosti pořízení dané technologie, do praxe jednotlivých diabetologických ambulancí.

Zájem diabetologů o technologie, zejména ty nové je tradičně velký, proto bylo u stánků prezentujících technologie, včetně toho našeho, po celou dobu kongresu, poměrně rušno.

Jsme rádi, že naše společnost je důležitým viditelným a uznávaným partnerem lékařů, sester i pacientů v léčbě nejrozšířenějšího onemocnění jakým je diabetes mellitus.

Divize Diabetologie