Adventní seminář Liblice 2022

30. 11. 2022

Ve dnech 24. – 25. listopadu 2022 se uskutečnilo sympozium zaměřené na laboratorní medicínu (zejména klinickou biochemii) v malebném prostředí předvánočně naladěného Zámku Liblice nedaleko Mělníka. Konferenci garantovala Česká společnost klinické biochemie a hlavním organizátorem byl Ing. Luděk Šprongl, vedoucí oddělení Klinické laboratoře Oblastní nemocnice Kladno.

Na konferenci zaznělo celkem dvanáct přednášek. Byly prezentovány nové diagnostické markery, jako např. nový tumorový marker PIVKA II. Ve své přednášce o něm hovořil profesor Jabor z IKEM Praha a soustředil se  na význam, ověření základních charakteristik a využití v klinické praxi. Z pestrého programu bychom mohli ještě jmenovat zajímavé sdělení z oblasti vyšetřování návykových látek, které přednesl docent Ondra z Fakultní nemocnice Olomouc. Nechyběly ani přednášky s moderní tematikou, jako Význam komplexní analýzy lipidů u zánětlivých stavů od docenta Friedeckého rovněž z FNOL nebo pana ředitele Centrálních laboratoří Nemocnice České Budějovice MUDr. Vernera, s názvem Měření metabolických profilů u pacientů s COVID-19 léčených na JIP. Seminář byl velmi různorodý a dle našeho názory byl i velmi edukativní.

Na semináři se rovněž ve výstavní části prezentovala špička obchodních společností zejména z oblasti klinické biochemie resp. zaměřených na laboratorní diagnostiku.

Dvoudenní sympozium laboratorní medicíny proběhlo jako obvykle v nádherném prostředí s velmi příjemným nádechem blížících se Vánoc.

Divize Diagnostika