Algoritmus vyšetřování uzlů štítné žlázy – přínosy a limity

11. 4. 2023

Dne 25. března jsme zapůjčením ultrazvuku podpořili workshop, který se konal v Endokrinologickém ústavu na ulici Národní v Praze.

Akce začala teoretickou částí a po přednáškách se účastníci přesunuli do vyšetřoven, kde si teoretické informace mohli vyzkoušet v praxi.

Workshopu se účastnilo 30 lékařů. Odborným garantem byla paní doktorka MUDr. Tereza Grimmichová.

Workshop nám přinesl nové kontakty a možnost ukázat kvalitu našich ultrazvuků na tomto pracovišti. Jsme velice rádi, že jsme se akce mohli účastnit.

 

Divize Zdravotnických technologií