Besedy v Thomayerově nemocnici

7. 4. 2017

S příchodem jara se nám podařilo rozjet spolupráci obecně prospěšné společnosti Lékořice z.s. a Czech Spitfire Clubu. První akce proběhly 21. a 23. března v Thomayerově nemocnici. Czech Spitfire Club zastupoval jeho předseda Ing. Zdeněk Sadecký, který si připravil besedu o historii letectví od jednoduchých kluzáků, horkovzdušných balónů, přes válečná letadla až k těm moderním dopravním. Program nebyl však jen o povídání, ale také o kreativitě dětí, které si v průběhu besedy vyráběly jednoduché modely spitfiru.

Podle množství dotazů a připomínek bylo vidět, že děti téma zaujalo. Užily si zábavu a zároveň se dozvěděly něco málo o československých letcích z období 2. světové války. Ing. Sadecký stihl během výkladu zmínit stroje, na kterých naši letci létali, letecký výcvik i problémy, se kterými se letci často potýkali během své služby vlasti.

Na dětské psychiatrii bývají děti hospitalizovány zpravidla 3-6 týdnů. Během hospitalizace mají dopoledne školní výuku a odpoledne jim zajišťují program herní terapeuti nebo je navštěvují rodiče. Besedy byly tedy příjemným zpestřenímjinak běžného programu.