Chirurgie ruky 2023

19. 10. 2023

Česká společnost chirurgie ruky ČSL JEP pořádala ve dnech 12. – 14. 10. 2023 v Brně ve spolupráci s Klinikou plastické a estetické chirurgie FN u sv. Anny a LF MU dne XVII. kongres České společnosti chirurgie ruky, VI. kongres České společnosti terapie ruky.

Mezi vystavujícími společnostmi byla i Promedica, zastoupená divizí Léčby ran. Cílem naší účasti bylo oslovit novými produkty Smith+Nephew širokou chirurgickou společnost a navázat nové kontakty. I přesto, že jsme se kongresu účastnili letos poprvé, se nám povedlo cíl splnit – produkty Smith+Nephew vzbudily mezi lékaři a sestrami velký zájem.

Mezi pozitivně hodnocené materiály firmy Smith+Nephew patřilo pooperační krytí a podtlaková terapie PICO 7. Praktická ukázka aplikace krytí a NPWT, nám pomohla navázat nové vztahy a posílit vztah mezi odbornou společností.

Divize Léčby ran