Demonstrační kurz: Využití plazmakoblace v ORL a chirurgii krku

25. 4. 2022

Dne 11. 3. 2022 proběhl na Otorinolaryngologické klinice 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy FN Královské Vinohrady ve spolupráci se společností Promedica demonstrační kurz zaměřený na využití techniky plazmakoblace v otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku.

Odborným garantem kurzu byl Doc. MUDr. Martin Chovanec, Ph.D., MHA.

Mimo teoretické části, byla hlavním předmětem kurzu demonstrace techniky provedení tonzilektomie a adenotomie.

Kurzu se zúčastnilo 15 lékařů z různých nemocnic, z nichž někteří již s plazmakoblací pracují. Demonstrační kurz měl u lékařů příznivý ohlas, a také proto bychom rádi kurz zopakovali a zaměřili se na další operační techniky, které lze s plazmakoblací provádět.

Divize ORL