Den zdraví a bezpečí

24. 6. 2022

Přinášíme informaci o další spolupráci divize Diabetologie s pacientskou organizací na akci pro veřejnost.

V pátek a sobotu 24. a 25.6. se v Chebu koná první ročník Dne zdraví a bezpečí který navázal na dva ročníky Barometru zdraví, který pořádala v regionu dlouhodobě pacientská organizace Diakar, z.ú. s Karlovarskou krajskou nemocnicí, a.s. Ten letošní ročník je výjimečný nejen novým názvem, ale i aktivním zapojením všech složek integrovaného záchranného systému, které zde předvedli ukázky své činnosti. Během dvou dnů, kdy je program koncipován v pátek v době školního vyučování pro školky a školy, odpoledne a po celou sobotu  pro ostatní veřejnost. Náš stánek zabezpečoval technické zázemí pro měření glykémie a poradenství pro účastníky se záchytem vyšších glykemických hodnot. Zejména edukaci zaměřenou na selfmonitoring glykémie a prevenci vzniku diabetu a komplikací. Naše aktivní účast bude pokračovat i na dalších letošních preventivních akcích v regionu.

Divize Diabetologie