Dětská diabetologie 2023

4. 4. 2023

Tradiční konference Dětská diabetologie 2023, která je určená pracovníkům dětských diabetologických týmů, se uskutečnila ve dnech 24. – 25. 3. 2023 v hotelu Duo v Praze a Promedica byla, stejně jako minulý rok, stříbrným partnerem. 

Akci pořádána Sekce pro dětskou diabetologii ČDS ČLS J. E. Purkyně a odborným garantem byl prof. MUDr. Zdeněk Šumník Ph.D.

Letošním tématem číslo jedna byl screening diabetu 1. typu. Tento výběr reflektuje listopadové průlomové rozhodnutí americké FDA o schválení teplizumabu pro prevenci diabetu 1. typu u dětí starších 8 let a dospělých, kteří se nacházejí ve fázi 2 diabetogenního procesu. Tímto schválením se otevřela cesta k preventivní diabetologii, která se jistě bude v následujících letech bezpochyby rozšiřovat. Hodně se mluvilo na téma probíhající technologické revoluce, která poskytuje dětem s diabetem čím dál reálnější možnost, že dosáhnou normoglykémie. I když momentálně PPG nenabízím nejmodernější technologie monitorující hladinu glykémie v reálném čase, hledáme neustále možnosti zapojení v tomto trendu. Naše současné měření poskytuje nejkvalitnější možnost kalibrace výše uvedených systémů, které sice směřují k bezkalibračním, ale současné systémy prozatím potřebují spolehlivou možnost ověření, například námi dodávanými glukometry.

Konference se zúčastnilo téměř 200 odborníků na dětskou diabetologii z celé ČR. Účastníci konference nás a naše produkty považují za velmi spolehlivé. Doplňky k praktickému využití ochrany senzorových systémů, které jsou v nabídce ArgoMed, byly také dalším „tahákem“ k návštěvě našeho stánku. Na další ročník se budeme opět těšit.

Divize Diabetologie