Edukačně motivační projekt pro pacienty s diabetem 2. typu

7. 5. 2024

Prevalence diabetu zejména 2. typu stále roste. Jen edukovaný a motivovaný pacient dokáže změnit svůj postoj ke svému zdraví tak, aby si svým běžným životním stylem nevytvářel podmínky pro vznik komplikací, které po nějaké době mohou nastat. Vše je způsobeno nesprávným pochopením principu onemocnění, rizika a dalších faktorů. Nic nedělat není při diabetu řešení. Základem všeho, je poznat a zvládat selfmonitoring glykémie. Jde o dnes naprosto dostupné měření cukru v kapilární krvi pomocí proužků a glukometru. Jednoduchá, efektivní, minimálně invazivní a přesto i mnohými lékaři nedoceněná metoda, kterou by si měli osvojit všichni už na počátku diagnózy diabetes mellitus, a ještě lépe už při prvním podezření na manifestaci tohoto onemocnění, v období tzv. PREDIABETU.

Divize diabetologie spolupracuje a podporuje aktivity vedoucí k naplnění cíle, aby byl vybaven znalostmi o selfmonitoringu, dostupnosti proužků a glukometru každý, kdo to potřebuje. Aby pacienti s diabetem prováděli selfmonitoring správně, uměli pracovat s inovativními funkcionalitami glukometru, sdíleli data se svým lékařem a podíleli se na vlastní léčbě.

Jedním z projektů, kterého se divize diabetologie pravidelně účastní, je i na počátku zmíněný projekt, který se letos uskutečnil v polovině dubna v Luhačovicích. Pro lepší představu nabízíme zhlédnutí krátké video reportáže níže.

Divize Diabetologie