Hradecký kardiochirurgický den

5. 1. 2024

Ve výukovém centru Lékařské fakulty v areálu Fakultní nemocnice Hradec Králové se 8. prosince konal další ročník Hradeckého kardiochirurgického dne, kterého jsme byli součástí. Připomněl 70 let od první operace s použitím mimotělního oběhu provedené ve Spojených státech. Na konferenci vystoupili odborníci nejen z FN HK, ale i dalších nemocnic a zdravotnických zařízení.

Konferenci pořádala Kardiochirurgická klinika FN HK pod záštitou ředitele FNHK, MUDr. Aleše Hermana, Ph.D a děkana LF UK v HK, prof. MUDr. Jiřího Manďáka. Odborným garantem akce byl prof. MUDr. Jan Vojáček, Ph.D. V rámci zahájení konference bylo také poděkování MUDr. Miroslavu Brtkovi, Ph.D., který na Kardiochirurgické klinice FN HK působí již 35 let.

Na konferenci zaznělo celkem 12 přednášek, například vedoucí Oddělení mimotělního oběhu a podpůrných systémů Kardiochirurgické kliniky FN HK Martin Volt připomněl vývoj používání mimotělního oběhu ve FN HK až po právě otevřené nové simulační centrum. Přednášek se zúčastnily i sálové sestry z FNHK.

Divize Operačního programu, zastoupena Markétou Zemanovou, prezentovala na stánku především nový sortiment divize – operační nástroje ASANUS. Akce nám pomohla tento nový sortiment zviditelnit.

Divize Operační program

zdroj: FNHK