II. Konference centrálních operačních sálů a sterilizace

23. 6. 2017

Ve dnech 8. a 9. června 2017 se konala v Ústí nad Labem II. Konference centrálních operačních sálů a sterilizace. Akce probíhala pod záštitou odborného garanta MUDr. Ivana Humheje, primáře Oddělení centrálních operačních sálů a centrální sterilizace Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Účastníci akce přijeli v hojném počtu z celé republiky.
Témata přednášek nachystaných na tuto akci oslovila velké množství účastníků, kteří přijeli nejen z úzkého okolí, ale z celé republiky. Probíhající přednášky byly velmi zajímavé a v mnoha případech inovativní.
PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. se ve spolupráci divizí Operační program, Dezinfekce a výrobcem ECOLAB zúčastnila jako generální partner akce a prezentovala se jako inovativní partner pro zdravotnictví. Na akci jsme získali nové kontakty a příležitosti nového obchodu.Divize Operační program mimo jiné prezentovala přístroje Hush Slush a Intratemp, o které byl veliký zájem. Divize Dezinfekce prezentovala aktuální novinky v sortimentu a to sterilní krytí na přístrojové vybavení operačních sálů.

 

Divize Operační program a Dezinfekce