II. WORKSHOP PLASMAKOBLAČNÍ CHIRURGIE V ORL A CHIRURGII HLAVY A KRKU

8. 3. 2023

V pátek 3. března proběhl na Otorinolaryngologické klinice 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy FN Královské Vinohrady již druhý demonstrační kurz zaměřený na využití techniky plasmakoblace v otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku. Mimo teoretické podklady bylo hlavním předmětem vzdělávací akce demonstrace využití plasmakoblace v chirurgii adenotonzilárních patologií, v rinochirurgii a krční chirurgii.

Workshop byl, stejně jako minulý rok, organizován ORL klinikou 3. LF UK FN Královské Vinohrady spolu s Promedica a FortMedica.

Odborným garantem kurzu byl opět Doc. MUDr. Martin Chovanec, Ph.D., MHA. Pozvání přijal prim. MUDr. Tomáš Fořt, který prezentoval Tipy a triky v plasmakoblační chirurgii.

Kurzu se zúčastnilo 10 lékařů z různých nemocnic z nichž někteří již s plasmakoblací pracují. Těší nás, že měl demonstrační kurz opět velmi kladný ohlas, a také proto se už pomalu připravujeme na přípravu třetího ročníku.

Děkujeme za skvělou spolupráci panu docentovi, stejně jako klinice ORL a jejím zaměstnancům.

Divize ORL