Klinické zkušenosti s robotickým operačním systémem RobOtol na Klinice ORL ve Fakultní nemocnici Hradec Králové

23. 5. 2024

Během prvního kvartálu roku 2024 byl na Klinice otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Hradec Králové úspěšně v provozu použit robotický operační systém RobOtol, který vyvinula francouzská firma Collin Medical. Klinické využití systému zaštiťoval z odborné stránky přednosta kliniky prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D., s dalšími lékaři ORL kliniky. Aplikační a technickou podporu zajišťovala společnost Promedica – oficiální distributor této technologie na území České republiky.

Systém RobOtol slouží primárně k šetrnému a preciznímu zavádění elektrodového svazku kochleárních implantátů do vnitřního ucha pacienta. Hlavní výhodou oproti manuálnímu zavádění je pomalá a plynulá rychlost zasouvání elektrody a eliminace jakýchkoliv třesů, což má za následek menší traumatizaci okolních struktur. Robotický systém je také možno využívat při operacích středouší ať už pro jemnou navigaci operačních nástrojů či endoskopu.

 

Přednosta Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FNHK prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D. zavádí elektrodový svazek kochleárního implantátu s využitím aktivního ramene systému RobOtol.

 

Během doby zapůjčení bylo úspěšně provedeno 6 kochleárních implantací, z čehož jedna byla oboustranná. Tato zápůjčka navázala na předchozí prezentaci systému na klinice v roce 2022, během které bylo provedeno 18 kochleárních implantací (5 dětských a 9 dospělých pacientů, z toho 4 oboustranné). Při implantacích v roce 2024 bylo využito nové aktivní rameno, umožňující zavádění elektrody pomalou rychlostí 0,1mm/s a zajištující tak větší šetrnost celého zákroku. Dále byl RobOtol využit u dvou plastik bubínku s použitím endoskopického ramene. Výhoda tohoto ramene spočívá v tom, že systém drží a ovládá endoskop a operující lékař má oproti běžné operaci volné obě ruce pro manipulaci s operačními nástroji.

 

MUDr. Jan Mejzlík, Ph.D. provádí plastiku bubínku s využitím endoskopického ramene systému RobOtol.

 

Vše nasvědčuje tomu, že budoucnost by měla přinést rozvoj dalších potencionálních indikací použití této technologie. V současné době se dokončuje integrace s navigačním systémem, který umožní robotickému rameni propojení s obrazovými daty ze zobrazovacích modalit, jako jsou CT či MR a zajistí tak přesnou prostorovou navigaci robotického nástroje. Ve vývoji jsou také další typy nástrojů, jako jsou např. kleště pro zavádění protéz středoušních kůstek a také nástroje pro cílenou aplikaci léků do bubínkové dutiny středního ucha.

 

 

Věříme, že zavedení této inovační technologie do klinické praxe přinese benefit zejména pacientům.

Divize Zdravotnických technologií