Komplexní Novinky v Onkourologii

9. 6. 2017

Ve dnech 19. – 20. 5. 2017 jsme se za divizi Zdravotnických technologií zúčastnili kongresu ,,Komplexní Novinky v Onkourologii“, který se konal v hotelu Angelo na Pražském Smíchově. Konference byla pod záštitou České Urologické společnosti, České akademie urologie, 2. Lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Motol. Prezidentem akce byli prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc. a as. MUDr. Michaela Matoušková.

Za naší divizi jsme zde prezentovali prémiové přístroje Hitachi Avius a Noblus a jejich možnosti v urologické diagnostice a při některých operačních výkonech. Obecným trendem v tomto medicínském oboru se stává použití fúze MR a UZ obrazu při navigovaných biopsiích prostaty, případně při chirurgických výkonech, na což jsme se také tématicky zaměřili.

Kongres navštívila řada specialistů z našich zákazníků např. prim. Mudr. Lubomír Hyršl PhD., z Oblastní Nemocnice Kladno, se kterými jsme diskutovali možnosti využití naší ultrazvukové techniky. Konference byla přínosná z hlediska upevnění našeho jména na poli urologie a věříme, že do budoucna přinese nové obchodní vztahy a zvýšený zájem o naše špičkové technologie.

Divize Zdravotnické technologie