Kurz UZ techniky – Ultrazvukový kongres 2017

3. 2. 2017

Ve dnech 12. – 14. 1. 2017 jsme se jako Divize Zdravotnických technologií zúčastnili v Čejkovicích „Kurzu UZ techniky – Ultrazvukový kongres“, pořádaném ve spolupráci s ČLS JEP Radiologické kliniky FN Brno a FN Olomouc. Pod záštitou přednosty radiologické kliniky FN Brno Bohunice prof. MUDr. Vlastimila Válka, CSc, MBA.

Kongresu se zúčastnili především mladí lékaři, kteří v oblasti UZ technik a diagnostik začínají a jistě budou patřit mezi zákazníky PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. Je dobře, že nás jakožto renomovanou firmu v této oblasti zaregistrovali a v průběhu workshopu, který byl součástí programu, si mohli vyzkoušet kvality a ovládání našeho ultrazvukového přístroje Aloka Alpha 6.

 

Divize Zdravotnické technologie