Listopad je měsícem s největším počtem akcí v diabetologii

1. 12. 2023

Dne 14. listopadu oslavujeme Světový den diabetu, což je zároveň datum narození objevitele inzulínu a nositele Nobelovy ceny za medicínu, Fredericka Bantinga MD. A v rámci této příležitosti se v průběhu měsíce listopadu zástupci divize diabetologie aktivně zapojují do několika akcí a setkání.

 

Dne 10. listopadu, jsme se aktivně účastnili preventivní akce s názvem CUKROVKA CO DÁL v nákupním centru Nový Smíchov v Praze, kde jsme spolupracovali se společností Novo Nordisk. Během této akce byla změřena glykémie u více než čtyř stovek návštěvníků, a bylo identifikováno několik nových případů diabetu. Ty jsme vybavili glukometry, poskytli edukaci k selfmonitoringu glykémie a doporučili brzkou návštěvu praktického lékaře. Na místě se jim věnoval lékař Diabetologického centra VFN v Praze MUDr. Quoc Dat Do., diabetologická sestra a nutriční terapeutka. Zájemcům byly provedeny i skeny očního pozadí a změřeny další rizikové faktory zvyšující především kardiovaskulární rizika. Výzvou u vstupu byl slogan „Ať vám cukrovka nezlomí srdce“.

Také společnost Ascensia, jejíž systém na měření glykémie dodáváme, pořádala pro sestry tradiční telekonferenci, ke které jsme pozvali naše spolupracující sestry. Formou kulatého stolu bylo 9. listopadu uspořádáno setkání s přenosem webináře v Jindřichově Hradci.

Paralelně jsme se zúčastnili vzdělávací akce pro zdravotníky v kulturním domě POKLAD v Ostravě Porubě, kde proběhl 10. ročník konference Multidisciplinární přístup v péči (nejen) o nohy diabetiků. V rámci této konference vystoupilo 15 přednášejících a zaznělo 19 sdělení, zaměřených především na péči o pacienty s diabetem. Záštitu nad touto akcí převzali významní představitelé ostravské lékařské obce: MUDr. Jiří Havrlant, MHA, ředitel FN Ostrava; doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS, děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity; prof. MUDr. Jan Václavík, Ph.D., FESC, přednosta interní kliniky FN Ostrava) a garantem konference byl již tradičně MUDr. Miroslav Koliba, Ph.D., MBA, MHA, LL.M. prezident České podiatrické společnosti. Naše společnost je tradičním účastníkem této konference, na které vystoupili se svými poznatky diabetologové z pražského IKEM a FN Motol, také ze Zlína a Ostravy. Dále ortopedové, chirurgové a další odborníci, kteří se ve své praxi léčbou a diagnostikou syndromu diabetické nohy zabývají. Ve většině přednášek opět rezonovalo, že nejúčinnější prevencí vzniku diabetické nohy je pravidelný spolehlivý selfmonitoring glykémie a funkční terapie, která se o výsledky selfmonitoringu opírá.

Následující den jsme se zúčastnili v Chotěboři na pozvání MUDr. Mgr. Sylvie Špitálnikové, Ph.D. preventivní akce Pochod proti diabetu, kde jsme se v doprovodném programu prezentovali přednáškou o selfmonitoringu glykémie, technicky zajišťovali měření glykémie a edukovali zájemce z řad účastníků.

Vyvrcholením našich aktivit byla v termínu 16. – 19. listopadu účast na XXIV. Šimurdových dnech diabetiků v Luhačovicích. Promedica je této největší pacientské akce hrdým partnerem již několik let. Tradičního setkání se zúčastnilo asi 200 pacientů s diabetem prvního typu. Jak bylo průzkumem zjištěno, naše glukometry se těší velké oblibě u uživatelů inzulínových pump pro kontrolní kalibrace kontinuálních monitorovacích systémů a také u těch, kteří senzory z nějakého důvodu prozatím odmítají.

Konečně, ve středu a ve čtvrtek 22. – 23. 11. jsme se účastnili s přednáškami a workshopy vzorového rekondičního pobytu Svazu diabetiků ČR a Aliance pacientů s diabetem ČR v Hotelu MAS v Sezimově Ústí. Více než 70 účastníků zejména pořadatelů rekondičních pobytů se seznámilo se systémem Contour, kterým se bude zajišťovat povinné měření glykémií na většině rekondičních pobytů. Těch pořádá Svaz diabetiků ročně více než padesát za celkové účasti přes 1 550 diabetiků.

 

Těší nás, že můžeme přispět k lepší kontrole glykémie a péči o diabetiky. Naší prioritou zůstává podpora prevence a edukace v oblasti diabetu, což jsme opět potvrdili na přednáškách a workshopech zaměřených na toto téma. Těšíme se na další příležitosti přispět k zdokonalení péče o pacienty s diabetem.

 

Divize Diabetologie