Mezinárodní kongres STERIL.CZ, Brno

1. 11. 2022

Ve dnech 26. – 27. 10. 2022 proběhl v prostorách brněnského výstaviště po dvou letech nucené odmlky mezinárodní kongres STERIL.CZ Brno 2022 – XVI. výroční konference České společnosti pro sterilizaci.

Účast byla velmi vysoká jak ze strany účastníků, kterých se zaregistrovalo 175, tak ze strany vystavujících firem. Těch se v pavilonu BVV sešlo okolo 23. Jako obvykle bylo vše velmi dobře zorganizováno a to pod taktovkou předsedy České společnosti pro sterilizaci RNDr. Bruna Šudřicha.

Nosnými tématy kongresu byla opět stále aktuální problematika dezinfekce, dekontaminace, příprava a sterilizace zdravotnických prostředků ve zdravotnických zařízeních, včetně souvisejících činností právních, ekonomických, logistických, přístrojové techniky a další. Přednášeli renomovaní odborníci jak z České republiky, tak z řady zemí EU.

Promedicu zastupovala na kongrese divize Dezinfekce a sterilizace, která na svém stánku, velmi dobře umístěného při vstupu do sálu, představila Dekontaminační rohože a Wrapy.

Bylo velmi příjemné opět vidět známé tváře a také navázat nové kontakty jak na poli odborném, tak i společenském.

Divize Dezinfekce a sterilizace