Modern rhinoplasty techniques Prague 2017

6. 6. 2017

18. – 19. května 2017 proběhl ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze Workshop „Modern rhinoplasty techniques Prague 2017“ pořádaný prim. MUDr. Radimem Kaňou z ORL oddělení. Hlavními lektory byli, profesor Gilbert J. Nolst Trenité a Dirk Jan Manger, MD z Amsterdamu.

Odborný program byl zaměřen na moderní metody plastických operací nosu a proběhly čtyři přenosy z operačního sálu. Na našem stánku jsme vystavovali přístroj na plasmovou koblaci, který lze využít i u některých menších operací nosu. Dalším vystavovaným produktem byly nosní tamponády od Smith&Nephew.

Tohoto kurzu se účastnilo 52 lékařů, zájem o naše produkty byl značný.

Divize Operační program ORL