Náchodské Mezioborové Dny

7. 11. 2022

Ve dnech 24. a 25. října 2022 se divize Diabetologie opět účastnila konference s názvem Náchodské Mezioborové Dny v Náchodě. Byl to již 17. ročník, který se tradičně konal v Hotelu U Beránka.

Významná část letošního ročníku byla věnována mezioborové spolupráci v péči o pacienty s onemocněním Diabetes Mellitus, chronickým srdečním selháním a obezitou za účasti lékařů ze všech koutů České republiky.

Společnost EDUMED s. r. o. která tuto akci pořádala se postarala o velmi obsáhlý program na oba přednáškové dny a my jsme rádi, že jsme akci mohli podpořit naší účastí na stánku s kvalitními a ověřenými glukometry Contour od společnosti Ascensia Diabetes Care.

Divize Diabetologie