Národní chirurgický kongres 2023

25. 5. 2023

Ve dnech 10. – 12. května 2023 jsem se jako generální partner účastnili Národního chirurgického kongresu 2023, který se konal v Cubex Centru v Praze.  Po dlouhé době se navrátil osvědčený formát organizace jediného odborného kongresu v roce, který Česká chirurgická společnost ČLS JEP (ČCHS) pořádá. Kongres bude organizován vždy jedenkrát za dva až tři roky a v roce konání zaštítí všechny ostatní kongresy jako Pražské chirurgické dny, atd.

Prezidentem kongresu byl prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.

Odborný program byl zaměřený nejen na všechny sekce ČCHS, ale také na blízké obory, jakými jsou traumatologie, onkologie, gastroenterologie, pediatrická chirurgie a cévní chirurgie.

Vzhledem ke generálnímu partnerství a velikosti stánku nám bylo umožněno vystavit a odprezentovat široké portfolio naší divize. Účastníci kongresu si měli možnost  prohlédnout a vyzkoušet chirurgický operační robotický systém CMR  Versius, ultrazvukové portfolio FUJIFILM/HITACHI včetně speciální intraoperačních sond pro otevřenou i laparoskopickou operativu, operační stůl OPT Vanto včetně široké nabídky příslušenství a CarnaLife Holo, což je technologie trojrozměrné obrazové vizualizace diagnostických dat od společnosti MedApp.

Na stánku prezentovala také divize Léčba ran s portfoliem podtlakové terapie a pooperačního krytí Smith&Nephew.

Jsme velmi rádi, že jsme se mohli této akce, která nám přinesla nové kontakty a pomohla upevnit a rozvinout ty stávající, účastnit.

Divize Zdravotnických technologií