Náš první kadaverózní kurz v Praze!

5. 4. 2024

S radostí přinášíme zprávu o prvním kadaverózním kurzu v Praze, pořádaným naší divizí Ortopedie – Artroskopie, který se konal dne 3. dubna 2024 v Ústavu anatomie 2. LF Univerzity Karlovy. Kurz proběhl za podpory SNACE programu, spolupráce společnosti Smith+Nephew a agenturou Soggiorno s.r.o.

Stali jsme se hrdým partnerem Artoskopické akademie České republiky!

Tato událost byla jedinečnou příležitostí k hlubšímu ponoření do této specializované oblasti medicíny a využití praktických dovedností na reálném kadaveru. Vynikající školitelé, kteří se podělili o své bohaté znalosti , v čele s Prof. MUDr. Petrem Zemanem, Ph.D., MBA, jsou špičkami v oblasti artroskopie ČR a jejich odborná vedení a zkušenosti umožnily všem 18-ti účastníkům prohloubit své porozumění technikám artroskopie a zdokonalit se v této oblasti.

Pozvání přijal také vážený zahraniční host Prof. MD Tomasz Piontek z polské kliniky Rehasport.

Účastníci se aktivně zapojili do praktických cvičení na kadaverovém materiálu, kde měli možnost aplikovat naučené postupy a získat cenné zpětné vazby od našich instruktorů. Věříme, že získané znalosti a dovednosti budou přínosem v profesní praxi lékařů a nadále budou posouvat artroskopickou operativu směrem vpřed.

Těšíme se na další vzdělávací akce a díky nim také přínosné nové spolupráce.

Tým divize Ortopedie – Artroskopie