Nová technologie MMDx v Ikemu

2. 11. 2022

Ve středu 12. 10. 2022 se uskutečnil speciální seminář věnovaný představení nové technologie tzv. molekulárního mikroskopu MMDx. Seminář zahájil pan ředitel Ikemu Ing. Michal Stiborek, MBA. Po přivítání si převzal slovo zástupce ředitele, pan profesor MUDr. Jiří Malý, Ph. D., který uvedl tým kolegů zodpovědných za zavedení této průlomové technologie do klinické praxe.

Samotnou technologii, založenou na analýze tisíců molekul mRNA a následném srovnání výsledku s tisíci referenčními vzorky, představil přednosta transplantačního centra pan profesor MUDr. Ondřej Viklický, Csc.

Podrobný popis metody, která významně pomáhá s včasnou detekcí rejekce transplantovaného orgánu (ledviny, srdce, později játra a plíce) prezentovala paní Mgr. Petra Hrubá, Ph. D.

Tento seminář byl demonstrací naprosto unikátního spojení vědeckého výzkumu s jeho praktickým využitím. Tým pana profesora Viklického uchopil několik let známou vědeckou metodu a aplikoval ji do klinické praxe. Výsledkem je tak lepší rozlišení reakce pacienta na transplantovaný organ a výrazně lepší nastavení či zrušení medikace, čímž dochází k zásadnímu zlepšení komfortu pacienta i úsporám při hospitalizaci a léčbě.

Semináře se zúčastnili zástupci všech transplantačních center z České i Slovenské republiky. Po skončení prezentací si tito zástupci odnesli tzv. startovací kit se sadou potřebnou pro odběry pacientských vzorků. Téměř okamžitě po přestavení této metody mohou využít služby Ikemu a nechat si vzorky zanalizovat, a tím zpřesnit a zlevnit svou dosavadní diagnostiku a následnou léčbu. Je nutné zmínit, že metoda je již zavedena, schválena v sazebníku výkonů VZP a tudíž v plné výši proplácena.

Pracoviště IKEM je 3. na světe a 1. v Evropě (po USA a Kanadě), která provádí tuto unikátní testovací metodu. Jsme rádi, že Promedica opět prokázala své kvality a pomohla Ikemu tuto mimořádnou technologii uvést do klinické praxe.

Divize Zdravotnických Technologií

foto © IKEM