Prague Workshop on Catheter Ablation with Live Demonstrations

7. 4. 2017

Ve dnech  2. – 4. 4. 2017 jsme se společně s Divizí Intervenční radiologie a kardiologie zúčastnili jubilejního 20. ročníku Prague Workshop on Catheter Ablation with Live Demonstrations, který se konal v Kongresovém centru, Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. Hlavní pořadatelé této akce celosvětového měřítka byli prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc., FESC, přednosta Kliniky kardiologie IKEM a prof. MUDr. Petr Neužil, CSc., FESC, primář Kardiologického oddělení Nemocnice Na Homolce.

Ústředním tématem diskuzí byly nové strategie katetrizační léčby fibrilace síní a komorových arytmií. V rámci této akce se uskutečnila série 15 přímých přenosů z katetrizačních sálů obou pražských pracovišť a dále mezinárodní přenosy z Kardiocentra v Lipsku a z kardiologické nemocnice v Bordeaux.

Jeden z těchto živých přenosů se také uskutečnil se zástupci výrobce v Nemocnici Na Homolce na přístroji Stereotaxis, jehož je PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. výhradním distributorem pro ČR.

Workshop posloužil i jako neformální odborné fórum a místo pro nová setkání více či méně zkušených odborníků, kteří se této problematice věnují. Naplnilo se tak poslání, které si organizátoři stanovili na počátku – propagace této metody léčby srdečních arytmií a rozvoj mezinárodní spolupráce.

 

Divize Zdravotnických technologií