Seminář k 30. výročí založení lůžkového oddělení ARO Nemocnice Slaný

14. 11. 2023

V letošním roce oslavila Nemocnice Slaný 30 let od svého založení. K tomuto významnému jubileu uspořádala v hotelu Hejtmanský Dvůr Slaný „Seminář při příležitosti třicetiletého výročí vzniku lůžkového oddělení ARO Nemocnice Slaný„.

Program zahájil starosta města Slaný Mgr. Martin Hrabánek společně s krajským zdravotním radou Ing. Pavlem Pavlíkem a ředitelem nemocnice Slaný MUDr. Štěpánem Votočkem.

Odborný program semináře probíhal v sekci – pro lékaře a pro nelékařské zdravotnické pracovníky.

Dopolední program otevřela přednáškou Doc. MUDr. Eva Pokorná CSc. – IKEM Praha – Dárcovský a transplantační program v ČR – faktory ovlivňující dárcovství orgánů.

Součástí programu bylo i několik specializovaných edukačních workshopů, kde Barbora Panznerová vystoupila s přednáškou Hrudní drenáž SINAPI.

Setkání se účastnily divize Spotřební zdravotnický materiál, Intenzivní medicína a Operační program.