Společenský večer u příležitosti předání cen Florence Nightingalové

19. 5. 2017

Česká asociace sester ve spolupráci s odborným časopisem Florence každoročně od roku 2009 oceňuje za mimořádné počiny v ošetřovatelství a příbuzných odvětvích ty ze svých řad, které v uplynulém roce či v rámci své dlouholeté činnosti významně přispěly k rozvoji oboru.

Ceny se udělovaly 11. 5. v divadle U Hasičů ve 4 kategoriích. Letos je získaly:  Jitka Voříšková – za celoživotní dílo, Jana Jašínská – za rozvoj oboru, Ivana Šlaisová – za rozvoj ošetřovatelství a Marta Dostálová – za rozvoj České asociace sester.
Mezi gratulanty byli i zástupci PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. Ing. Vladimíra Horváthová předala za PPG, jakožto partnera ČAS, všem oceněným hodnotné dary.

Součástí večera, na který se sjely sestry, členky ČAS, z celé republiky, bylo divadelní představení Edith Piaf – Milovat k smrti v hlavní roli se Světlanou Nálepkovou. Klasický muzikál nesmrtelných písní Edith Piaf s českými texty Jiřího Dědečka si od sester vysloužil výjimečné ovace ve stoje.

Děkujeme sestrám za jejich obětavost, vstřícnost a erudici.

Za PPG Marcela K.