Ultrasonografický workshop I.

16. 5. 2022

Dne 28. 4. 2022 se v Hotelu Golf v Praze uskutečnil za podpory Promedica Institutu první ročník našeho semináře s názvem Ultrasonografický workshop I.

Dopolední část programu byla věnována teoretickým přednáškám MUDr. Kukulského, který je aplikačním specialistou společnosti HITACHI/FUJIFILM. Dále naši žádost o prezentaci svých zkušeností s touto problematikou přijali MUDr. Machková z ISCARE, MUDr. Gottfriedová a MUDr. Taimr z IKEMU, MUDr. Šmíd z VFN a MUDr. Dvořák z Krajské Nemocnice Liberec, který byl zároveň odborným garantem celé akce.

Po teoretickém bloku a krátkém občerstvení byl pro účastníky připraven odpolední praktický workshop na našich třech ultrazvukových přístrojích typu HITACHI Arietta 850, na kterém si účastníci mohli vyzkoušet klasické vyšetření dutiny břišní a dále oba typy elastografie jak ShearWave elastografii, tak RealTime elastografii.

Jsme velmi potěšeni plnou obsazeností semináře a těšíme se na jeho druhou část pro mírně pokročilé na podzim. Pevně věříme, že získané vědomosti a dovednosti, jak z teoretické, tak praktické části budou účastníkům přínosem a pomocí při klasickém i elastografickém vyšetření pacientů.

Divize Zdravotnických technologií